Către Ministerul Educaţiei și Cercetării,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

1. Câte școli din numărul total (dezagregat pe raioane) au în dotare toalete (de tip WC) pentru elevi și personal.
2. Câte grădinițe din numărul total (dezagregat pe raioane) au în dotare toalete (de tip WC) pentru copii și personal.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Ialovenionline.md
Educaţie,Education,Oбразование
Infrastructură,Infrastructure,Инфраструктура
Mediu,Environment,Oкружающая среда
Protecţie Socială,Social Protection,Социальная защита
Sănătate,Health,Здравоохранение
Servicii publice,Public Services,Публичные услуги

Recepționat!

Cu respect,
Secția managementul documentelor a Ministerului Educației și Cercetării
Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Casa Guvernului,
MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
Tel: +373-22-23-35-60
E-mail: [adresă de email]
Web: https://mec.gov.md/

----- Mesaj original -----
De la: "Ialovenionline.md" <[FOI #863 email]>
Către: "MECC" <[Ministerul Educaţiei și Cercetării email cerere]>
Trimis: joi, 5 octombrie, 2023 15:46:57
Subiect: [SPAM] cerere Acces la informaţie - Toalete în școli

Către Ministerul Educaţiei și Cercetării,

CERERE

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

1. Câte școli din numărul total (dezagregat pe raioane) au în dotare toalete (de tip WC) pentru elevi și personal.

2. Câte grădinițe din numărul total (dezagregat pe raioane) au în dotare toalete (de tip WC) pentru copii și personal.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Ialovenionline.md

Educaţie,Education,Oбразование

Infrastructură,Infrastructure,Инфраструктура

Mediu,Environment,Oкружающая среда

Protecţie Socială,Social Protection,Социальная защита

Sănătate,Health,Здравоохранение

Servicii publice,Public Services,Публичные услуги

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi această adresă de email pentru toate răspunsurile la această solicitare.
[FOI #863 email]

Dacă este greșită adresa [Ministerul Educaţiei și Cercetării email cerere] pentru o solicitare Acces la informaţie adresată către Ministerul Educaţiei și Cercetării? Dacă da, vă rugăm să ne contactaţi utilizând acest formular :
https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi publicat pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Rețineți că, în unele cazuri, publicarea cererilor și a răspunsurilor va fi amânată.

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util, vă rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră să creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii publice a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------

1 Atașament

Rugăm confirmarea recepționării mesajului
Cu respect,
Secția managementul documentelor a Ministerului Educației și Cercetării
Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Casa Guvernului,
MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
Tel: +373-22-23-35-60
E-mail: [adresă de email]
Web: https://mec.gov.md/

IMPORTANT / CONFIDENȚIAL: Acest mesaj conține informații care pot fi
confidențiale și/sau exceptate de la divulgare în temeiul
legii/reglementărilor în vigoare. Dacă nu sunteți destinatarul acestui
mesaj, sunteți notificat prin prezenta că divulgarea, copierea, utilizarea
sau distribuirea oricăror informații sau materiale transmise cu acest
mesaj este strict interzisă. Dacă din greșeală recepționați acest mesaj,
vă rugăm să-l remiteți imediat prin e-mail și să ștergeți mesajul și orice
fișier atașat acestuia.