Bugetul instituției, atacuri cibernetice, salariile, sancțiuni disciplinare

Solicitarea a fost reuşită

Petru Beșleaga

Către Ministerul Afacerilor Interne,

Conform Legii nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

1. Care a fost gradul de executare a bugetului instituției (în procente) în anii 2021, 2022 și 2023 și soldul rămas la final de an? Vă rugăm să ne prezentați informații pentru fiecare an în parte.

2. Câte atacuri cibernetice împotriva sistemelor informatice, platformelor și portalurilor instituției au fost înregistrate în anii 2021, 2022 și 2023 și tipul lor? Vă rugăm să ne prezentați informații pentru fiecare an în parte.

3. Care este raportul (în procente) dintre salariile de bază și recompensele adiționale (bonusuri, ajutor material, salariul al 13-lea etc.) achitate angajaților instituției în anii 2021, 2022 și 2023? Vă rugăm să ne prezentați informații pentru fiecare an în parte.

4. Care este numărul și tipul sancțiunilor disciplinare nestinse ale agenților publici (în sensul Legii integrității nr. 82/2017) din cadrul furnizorului de informație, cu indicarea numelui și prenumelui persoanelor supuse sancțiunii disciplinare?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Petru Beșleaga
jurnalist
portalul de știri diez.md

Sent request to Ministerul Afacerilor Interne again, using a new contact address.

Sent request to Ministerul Afacerilor Interne again, using a new contact address.

Petiții SMD, Ministerul Afacerilor Interne

Bună ziua,
Vă informăm că scrisoarea Dvs a fost recepționată și înregistrată în sistemul ,,e-Cancelaria” al Ministerului Afacerilor Interne cu nr.B-1255/24 din 20.05.2024

0-22-255-648
email [adresă de email]

----- Mesaj original -----
De la: "Direcţia documentare a MAI" <[Ministerul Afacerilor Interne email cerere]>
Către: "Petiții SMD" <[adresă de email]>
Trimis: luni, 20 mai, 2024 15:01:22
Subiect: Fwd: [SPAM] cerere Acces la informaţie - Bugetul instituției, atacuri cibernetice, salariile, sancțiuni disciplinare

MAI, Ministerul Afacerilor Interne

1 Atașament

Cu referire la petiția adesată, se remite, suplimentar răspunsul care a
fost expediat la data de 17 mai 2024 la adresa [1][adresă de email]. 

References

Visible links
1. mailto:[adresă de email]