Către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Lista integrală a conducătorilor/membrilor structurilor de conducere și a conducătorilor de secții, direcţii şi direcţii generale cu indicarea, per fiecare persoană în parte, în conformitate cu art. 10 – 21/1 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018, a salariului de bază; sporului lunar pentru gradul profesional; sporului lunar pentru deţinerea titlului ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic; sporului lunar pentru deţinerea titlului onorific; sporului pentru performanţă; sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile; sporuri pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte şi/sau pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus; sporului pentru participare în proiecte de dezvoltare finanţate din surse externe; premiilor unice; premiului anual pentru anii 2020 și 2021;
2. Copia planului anual de achiziții publice de bunuri, lucrări sau servicii pentru anul 2020 și 2021, precum și copia rapoartelor privind rezultatele procedurilor de achiziții publice desfășurate în anul 2020 și 2021 privind toate procedurile de achiziții desfășurate de instituția Dvs., în conformitate cu art. 46 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice: licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv, proceduri negociate, cerere a ofertelor de prețuri, concurs de soluții, achiziție în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice, parteneriat pentru inovare, precum și informația cu privire la sumele finale ale plăților pentru fiecare contract realizat în această perioadă separat;
3. Informații privind subsidiile/granturile/donațiile acordate persoanelor juridice în anii 2020 – 2021, inclusiv informații privind beneficiarul, baza legală, statutul juridic și data semnării/acordării per fiecare subsidiu/grant/donație în parte.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Olesea Garbuz

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Stimată Doamna Olesea Garbuz,

Cu referire la solicitarea dumneavoastră de informații expediată prin
platforma  și recepționată la 28.06.2021, Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene Vă informează, că în conformitate cu prevederile Legii
nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și alte acte
normative în vigoare, asigurăm actualizarea sistematică a compartimentului
„Transparența decizională” pe site-ul oficial [1]www.mfa.gov.md, care
include informații de interes public despre:

 

1.      Buget (aprobat, executat și indicatorii de performanță)

2.      Plan de achiziții publice

3.      Anunțuri de intenție

4.      Proceduri de achiziție (licitații publice, concursuri prin cererea
ofertelor de preț)

5.      Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare
mică

6.      Inițierea elaborării deciziilor

7.      Proiecte de acte normative

8.      Planul de integritate

9.      Declarația de răspundere managerială

10. Rapoarte

11. Registrul cadourilor admisibile

12. Anticorupție

 

Totodată, în contextul implementării Legii nr. 270/2018 cu privire la
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar precum și a executării
Hotărârii Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în
sectorul bugetar, potrivit art.16 al prezentei legi și în scopul
stimulării individuale, ministerul efectuează evaluarea performanțelor
profesionale pentru fiecare colaborator din cadrul sistemului serviciului
diplomatic, pentru rezultatele activității desfășurate în trimestrul
precedent.

 

Totodată, achitarea acestor sporuri este realizată din fondul de
salarizare aprobat, care include și premiile anuale. Fondul de salarizare
al MAEIE constituie în anul 2020 – 24 672,6 mii lei, iar pentru anul 2021
– 25 762,3 mii lei. Conform solicitării, se prezintă în anexă lista
conducătorilor și a șefilor de subdiviziuni a ministerului conform schemei
de încadrare pentru anul 2021 și informația privind salariul de bază.

 

De asemenea, cu referire la solicitarea de informații care vizează
acordarea subsidiilor, granturilor sau a donațiilor în favoarea
persoanelor juridice în anii 2020 și 2021, consemnăm lipsa acestora pe
domeniul de competență al ministerului.

Cu respect,

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

al Republicii Moldova

strada 31 august 1989, nr. 80, Chișinău, 2012

Telefon: +373 22 578 254

pentru presă: [2][adresă de email

Disclaimer: Mesajele expediate de către Serviciul diplomație publică,
comunicare strategică și interacțiune cu presa al Ministerului Afacerilor
Externe şi Integrării Europene sunt transmise cu buna intenţie şi în
scopul informării publicului larg asupra activităţii ministerului.
Informaţia transmisă este destinată persoanelor interesate. În caz, că
primiţi mesajul dat din greşeală sau doriţi să dezabonaţi adresa dvs. de
email de la notificările noastre, vă rugăm respectuos să transmiteţi o
solicitare la adresa electronică: [3][adresă de email].

References

Visible links
1. http://www.mfa.gov.md/
2. mailto:[adresă de email]
3. mailto:[adresă de email]